page top

aktualności

Zaproszenie na nasz coroczny - już XIII - Zjazd PSPS

Zjazd odbędzie się w dniach 16-18 września we Wrocławiu. Dzień wcześniej - 15 września - odbędą się warsztaty dla jego uczestników. XIII Zjazd PSPS organizowany jest wspólnie przez wrocławski Wydział Uniwersytetu SWPS oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin na nadsyłanie zgłoszeń czynnego uczestnictwa (referat, poster lub sympozjum) mija 31 maja. Więcej informacji można znaleŸć na stronie internetowej pod adresem: http://zjazd-psps.weebly.com/. Serdecznie zapraszamy także na stronę XIII Zjazdu na Facebooku pod adresem: https://goo.gl/uQCN9p.

Warsztaty:
"Od manuskryptu do publikacji. Warsztat strategii publikacyjnych". Prowadzący: dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW.
"Jakie możliwości stwarzają psychologom modele teorii odpowiedzi na zadanie (IRT)? Warsztaty pozwalające inaczej spojrzeć na dane". Prowadząca: dr Katarzyna Byrka.

Konferencja Small Group Meeting on Cognitive Consistency

Zaproszenie do czynnego uczestnictwa w Krakow Small Group Meeting on Cognitive Consistency (Kraków, 20-22 maja).
Termin zgłaszania abstraktów: do 15 marca
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://cscs.edu.pl/small-group-meeting-on-cognitive-consistency/ .

Konferencja "ZaBaWa. Wokół wpływu społecznego"

Zaproszenie na VI edycję konferencji "ZaBaWa. Wokół wpływu społecznego" (Kraków, 13-14 maja br.). Termin zgłaszania abstraktów: do 31 marca.
Zasadnicze informacje znajdują się na stronie: http://www.konferencja-zabawa.pl.

Konferencja "W świecie wartości niedostatku i nadmiaru"

Zaproszenie do czynnego udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Psychologia-konsumpcja-jakość życia" pt. "W świecie wartości niedostatku i nadmiaru" (Gdańsk, 23-24 wrzenia br.)
Termin zgłaszania różnych form aktywnego udziału: do 30 maja br.
Zasadnicze informacje znajdują się tutaj.

Konferencja "Kobiety - Mężczyźni - Romantyczne relacje"

Zaproszenie do czynnego udziału w I ogólnopolskiej konferencji kobiecości i męskości oraz bliskich związków interpersonalnych "Kobiety - Mężczyźni - Romantyczne relacje" (Katowice, 12-13 października br.)
Termin zgłaszania różnych form aktywnego udziału: do 30 czerwca.
Zasadnicze informacje znajdują się na stronie: www.bliskiezwiazki.us.edu.pl.

Konferencja "Men and women. Differences, similarities"

Zaproszenie do czynnego udziału w międzynarodowej konferencji "Men and women. Differences, similarities" (Rzeszów, 18-19 maja br.)
Termin zgłaszania abstraktów: do 5 kwietnia.
Zasadnicze informacje znajdują się na stronie: www.ur.edu.pl/kim.

Zaproszenie do złożenia publikacji w Frontiers in Psychology

Zaproszenie do zgłaszania publikacji w numerze tematycznym czasopisma Frontiers in Psychology; temat numeru: "Multiple Identities Management: Effects on (of) Identification, Attitudes, Behaviour and Well-being".
Termin zgłaszania abstraktów: do 18 marca br.
Wszelkie potrzebne informacje na stronie: http://frontiersin.org/Personality_and_Social_Psychology/researchtopics/Multiple_Identities_Management_Effects_on_(of)_Identification_Attitudes_Behaviour_and_Well-being/4595.

Zaproszenie do złożenia publikacji w Problemach Zarządzania

Do 24 lutego można zgłaszać publikację po angielsku w Problemach Zarządzania (11 pkt) w numerze powięconym "Zastosowaniu zaawansowanych metod w analizach międzynarodowych badań porównawczych"; więcej szczegółów na stronie: http://pz.wz.uw.edu.pl/pl/aktualnosci/problemy-zarzadzania-2-2016-t-2.

Zaproszenie do złożenia publikacji w European Management Journal

Do 28 lutego można zgłaszać publikację po angielsku w European Management Journal (25 punktów) w numerze powięconym "Managing Oveflows: How people and organizations deal with daily overflows"; więcej szczegółów na stronie: https://overflowconference.pl/call-for-papers.

IX międzynarodowa konferencja Dialogical Self

Zapraszamy na IX międzynarodową konferencję Dialogical Self, która odbędzie się w Lublinie (7-10 września b.r.) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zasadnicze informacje, w tym link do strony internetowej konferencji, znajdują się w ulotce, która jest do pobrania tutaj.

UWAGA: termin zgłaszania abstraktów (dla różnych form aktywnego udziału) został przedłużony do 29 lutego b.r.; dlatego poprzednia data na zaproszeniu została przekreślona.

Konferencja "Managing overflows: How people and organizations deal with daily overflows"

Zaproszenie na międzynarodową konferencję "Managing overflows: How people and organizations deal with daily overflows". Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 1-2 września b.r. Termin zgłaszania abstraktu - do 28 lutego. Więcej szczegółów na stronie: https://overflowconference.pl.

Konferencję "Motivation and Social Perception"

Zaproszenie na konferencję "Motivation and Social Perception", która odbędzie się 19-21 lipca 2016 w Gdańsku. Współorganizatorami są Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński oraz Society for the Study of Motivation. Czynny udział zapowiedzieli już m.in. Nicole Baumann (Trier University), Roy Baumeister (Florida State University), Ayelet Fishbach (University of Chicago, Booth School of Business), Guido Gendolla (University Of Geneva), Tory Higgins (Columbia University), Jaana Juvonen (University of California, Los Angeles), Małgorzata Kossowska (Jagiellonian University), Arie Kruglanski (University of Maryland), Maria Lewicka (University of Warsaw), Bernard Weiner (University of California, Los Angeles), Bogdan Wojciszke (University of Social Sciences and Humanities) and Rex Wright (University of North Texas).

Termin zgłaszania sympozjów, referatów, posterów upływa 29 lutego 2016. Więcej informacji znajduje się w ulotce.

Numer tematyczny Psychologii Społecznej

Zaproszenie do numeru tematycznego Psychologii Społecznej pod tytułem: "Dopasowanie i wartość pracy jako motywatory zachowań organizacyjnych".
Numer redagują Joanna Czarnota-Bojarska i Agnieszka Czerw.

Dodatkowe informacje w dokumencie do pobrania.

Do Juniorów - już nie magistrów lecz - doktorów

W imieniu Zarządu przesyłam GRATULACJE oraz przypominam o koniecznoci ZAKTUALIZOWANIA SWOJEGO STATUSU w naszym Stowarzyszeniu!
Zgodnie z Artykułem 11 Statutu PSPS, "Status członka juniora wygasa automatycznie w kolejnym roku kalendarzowym po uzyskaniu stopnia doktora." (…) "Członek junior powinien niezwłocznie poinformować Zarząd o uzyskaniu stopnia naukowego doktora (…) Po uzyskaniu stopnia doktora członek junior może ubiegać się o prawa członka zwyczajnego (…). Prawa członka zwyczajnego w takim przypadku uzyskuje się od kolejnego roku kalendarzowego po uzyskaniu stopnia doktora."
Procedura ubiegania się o status członka zwyczajnego jest analogiczna jak przy ubieganiu się o status juniora. Szcegóły tutaj.

X Zjazd PSPS

W dniach 13-15 września 2013 r. w Krakowie odbył się kolejny Zjazd PSPS. Galerię zdjęć można zobaczyć na stronie: skydrive.live.com/?cid=1c0a863c5cee96ba&id=1C0A863C5CEE96BA%21104. Serdecznie dziękujemy za gościnę naszym kolegom – członkom PSPS z obu Wydziałów UJ. Kolejny Zjazd PSPS w r. 2014 będzie organizowany wspólnie przez UW, SWPS i APS.

Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe dla doświadczonego badacza

Podczas Zjazdu medal za wybitne osiągnięcia naukowe dla doświadczonego badacza otrzymał Mirosław Kofta. Serdecznie gratulujemy!

Nagroda im. Solomona Asha 2013

W tym roku nagrodę im. Solomona Asha za najlepszy artykuł opublikowany w "Psychologii Społecznej" przez młodego autora przyznano Marcie Roczniewskiej za publikację pt. "Cel uświęca środki, a niekiedy przeszkody? Preferencje zależne od nastawienia regulacyjnego" we współautorstwie z Aliną Kolańczyk. Serdecznie gratulujemy!

Koło Młodych PSPS

Podczas Zjazdu PSPS odbyło się spotkanie Koła Młodych. Koło liczy na razie osiem osób, pragnie nawiązać kontakty z innymi młodymi osobami interesującymi się psychologią społeczną, dlatego prosimy o przekazanie informacji o Kole studentom. Planowane są spotkania członków podczas zjazdów PSPS oraz inne formy aktywności naukowej. Zgłoszenia przyjmuje Wiktor Razmus: wrazmus@gmail.com.

Zmiana wysokości składek członkowskich

Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o podwyższeniu od r. 2014 wysokości składek: dla członka zwyczajnego została podniesiona ze 150 PLN do 200 PLN, natomiast dla członka juniora – z 75 PLN na 100 PLN. Składki prosimy wpłacać na konto: PKO BP 84 1020 1068 0000 1802 0072 0334 z dopiskiem "składka członkowska za rok ....."

Nagroda im. Roberta Zajonca 2013

Tegorocznym laureatem nagrody PSPS im. Roberta Zajonca została Aleksandra Cichocka. Nagroda została wręczona podczas specjalnej sesji Zjazdu PSPS, w której swoje wystąpienia prezentowali także laureaci dwóch poprzednich edycji. Serdecznie gratulujemy!

Nowi Członkowie PSPS

Nasze Stowarzyszenie powiększyło się o nowych członków. Członkiem honorowym został Daniel Bar-Tal. Jako członkowie zwyczajni przyjęci zostali: Łukasz Baka, Mikołaj Winiewski, Łukasz Jochemczyk i Janina Pietrzak. Nowi członkowie juniorzy to Maria Kryńska i Natalia Frankowska. Na członka zwyczajnego awansował Radosław Walczak. Wszystkich serdecznie witamy!

Nowe laboratorium

Od kilku miesięcy działa nowe Laboratorium Społecznej Psychologii Osobowości: http://www.kul.pl/spplab. Zapraszamy do współpracy!

Konferencje - PSPS na Kongresie Obywatelskim

26 października w godzinach 13:15-15:45 na Kongresie Obywatelskim odbędzie się współorganizowana przez PSPS sesja tematyczna "Konflikt jako dobro wspólne?" z udziałem Janusza Grzelaka i Łukasza Jochemczyka. Kongres odbędzie się w starym gmachu Politechniki Warszawskiej.

Zmiana w wydawaniu Biuletynu

Jak zwykle zachęcam do przesyłania informacji o wydarzeniach naukowych, konferencjach, w których organizację zaangażowani są członkowie PSPS. Nowym Sekretarzem została Kinga Piber, która przejmie redagowanie Biuletynu. Dlatego informacje należy przesyłać teraz na adres: kinga.piber (at) gmail.com

Kinga Piber
Wydział Psychologii SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Przekazując sekretariat bardzo dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę.
Pozdrawiam serdecznie życząc dużo sił i dobrych pomysłów w nowym roku akademickim,
Mariola Łaguna

Jak publikować

Podczas Zjazdu w Poznaniu odbyło się seminarium "Publikowanie w czasopismach z listy JCR: po co i jak skutecznie to robić?" prowadzone przez Marię Lewicką i Michała Bilewicza. Ponieważ wiele osób, także nieobecnych na seminarium, było tym zainteresowanych, prowadzący zdecydowali się udostęnić materiałay na ten temat.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt