page top

aktualności

Kryzys, czy szansa polskiej psychologii społecznej

Zaproszenie do wzięcia czynnego udziału w Sesji zatytułowanej "Kryzys, czy szansa polskiej psychologii społecznej", która odbędzie się podczas XI Zjazdu PSPS, organizowanej przez Wojciecha Kuleszę, Dariusza Dolińskiego, Aleksandrę Cisłak.

W zamierzeniu Sesja ma dotyczyć pozycji psychologii społecznej w naszym kraju. Szczegółowa prezentacja idei Sesji (wraz z przykładowymi zagadnieniami) znajduje się tutaj.
Organizatorzy Sesji zapraszają do rozpoczęcia dyskusji analogicznej do tej, która dzieje się w zachodnich czasopismach.

Tryb zgłaszania wystąpienia lub posteru:
> streszczenie (do 150 słów)
> do 15 czerwca 2014
> na adres Wojciecha Kuleszy - wkulesza@swps.edu.pl

XI Zjazd PSPS

XI Zjazd PSPS odbędzie się w Warszawie 4-7 wrzenia 2014 roku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 55 (Powile). Zjazd jest wspólnie organizowany przez cztery warszawskie uczelnie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Uniwersytet Warszawski oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej. Tym razem w trakcie Zjazdu odbędą się zarówno sesje regularne, jak i sympozja tematyczne. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania sympozjów tematycznych (termin nadsyłania zgłoszeń sympozjów to 15 maja 2014) oraz indywidualnych wystąpień (termin nadsyłania zgłoszeń indywidualnych to 31 maja 2014). Rekomendujemy również wczeniejszą rezerwację miejsc noclegowych - w dokumencie do pobrania znajduje się lista hoteli usytuowanych w pobliżu miejsca konferencji i oferujących specjalne rabaty dla uczestników Zjazdu.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Zjazdu (http://zjazd.psychologia.pl).

Seminarium Tajfelowskie

Jak co roku Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW zaprasza na Seminarium Tajfelowskie. W tym roku Henri Tajfel skończyłby 95 lat, a my obchodzimy 5. rocznicę naszych spotkań. Z tej okazji Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW zaplanowało po raz pierwszy spotkanie międzynarodowe, które odbędzie się 22 czerwca 2014 w Warszawie. Udział w seminarium potwierdzili już wybitni uczniowie Tajfela: Rupert Brown i Steve Reicher!

Do pobrania call for papers.

Zapraszamy do składania propozycji wystąpień w jęzuku angielskim (deadline: 10 kwietnia).

IV edycja konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego "ZaBaWa"

Zaproszenie do udziału w IV edycji konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego "ZaBaWa". Konferencja jest cyklicznym spotkaniem badaczy, doktorantów i praktyków, podejmujących w swojej działalności tematykę wpływu społecznego.

termin i miejsce: 15-16 maja 2014 roku w Katowicach
Komunikat 1 zawiera podstawowe informacje dotyczące terminarza konferencji, obszarów zainteresowań konferencji oraz form uczestnictwa.

Numer tematyczny Psychologii Społecznej

Zaproszenie do numeru tematycznego Psychologii Społecznej pod tytułem: "Dopasowanie i wartość pracy jako motywatory zachowań organizacyjnych".
Numer redagują Joanna Czarnota-Bojarska i Agnieszka Czerw.

Dodatkowe informacje w dokumencie do pobrania.

Konferencji ESCON2 (European Social Cognition Network)

Ostatnia z serii corocznych konferencji ESCON2 (European Social Cognition Network) odbędzie się w Belgii w dniach 3-7 wrzenia 2014 roku. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza do Grzegorza Sędka (gsedek@gmail.com lub gsedek@swps.edu.pl) do 10 kwietnia 2014. W dokumencie do pobrania znajduje się szczegółowa informacja o konferencji.

Psychologia w służbie rodziny - Rodzina w dobrobycie-dobrostan w rodzinie

Zaproszamy do udziału w konferencji "Psychologia w służbie rodziny - Rodzina w dobrobycie-dobrostan w rodzinie". Organizatorami są Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Termin i miejsce: 29-30 kwietnia 2014 roku w Gdańsku. Zgłoszenia indywidualne lub zbiorowe wraz z określeniem formy wystąpienia (sympozjum, referat, plakat, warsztat) oraz streszczeniem należy przesłać do dnia 31 stycznia 2014 roku.

Dodatkowe informacje w dokumencie do pobrania.

Do Juniorów - już nie magistrów lecz - doktorów

W imieniu Zarządu przesyłam GRATULACJE oraz przypominam o koniecznoci ZAKTUALIZOWANIA SWOJEGO STATUSU w naszym Stowarzyszeniu!
Zgodnie z Artykułem 11 Statutu PSPS, "Status członka juniora wygasa automatycznie w kolejnym roku kalendarzowym po uzyskaniu stopnia doktora." (…) "Członek junior powinien niezwłocznie poinformować Zarząd o uzyskaniu stopnia naukowego doktora (…) Po uzyskaniu stopnia doktora członek junior może ubiegać się o prawa członka zwyczajnego (…). Prawa członka zwyczajnego w takim przypadku uzyskuje się od kolejnego roku kalendarzowego po uzyskaniu stopnia doktora."
Procedura ubiegania się o status członka zwyczajnego jest analogiczna jak przy ubieganiu się o status juniora. Szcegóły tutaj.

X Zjazd PSPS

W dniach 13-15 września 2013 r. w Krakowie odbył się kolejny Zjazd PSPS. Galerię zdjęć można zobaczyć na stronie: skydrive.live.com/?cid=1c0a863c5cee96ba&id=1C0A863C5CEE96BA%21104. Serdecznie dziękujemy za gościnę naszym kolegom – członkom PSPS z obu Wydziałów UJ. Kolejny Zjazd PSPS w r. 2014 będzie organizowany wspólnie przez UW, SWPS i APS.

Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe dla doświadczonego badacza

Podczas Zjazdu medal za wybitne osiągnięcia naukowe dla doświadczonego badacza otrzymał Mirosław Kofta. Serdecznie gratulujemy!

Nagroda im. Solomona Asha 2013

W tym roku nagrodę im. Solomona Asha za najlepszy artykuł opublikowany w "Psychologii Społecznej" przez młodego autora przyznano Marcie Roczniewskiej za publikację pt. "Cel uświęca środki, a niekiedy przeszkody? Preferencje zależne od nastawienia regulacyjnego" we współautorstwie z Aliną Kolańczyk. Serdecznie gratulujemy!

Koło Młodych PSPS

Podczas Zjazdu PSPS odbyło się spotkanie Koła Młodych. Koło liczy na razie osiem osób, pragnie nawiązać kontakty z innymi młodymi osobami interesującymi się psychologią społeczną, dlatego prosimy o przekazanie informacji o Kole studentom. Planowane są spotkania członków podczas zjazdów PSPS oraz inne formy aktywności naukowej. Zgłoszenia przyjmuje Wiktor Razmus: wrazmus@gmail.com.

Zmiana wysokości składek członkowskich

Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o podwyższeniu od r. 2014 wysokości składek: dla członka zwyczajnego została podniesiona ze 150 PLN do 200 PLN, natomiast dla członka juniora – z 75 PLN na 100 PLN. Składki prosimy wpłacać na konto: PKO BP 84 1020 1068 0000 1802 0072 0334 z dopiskiem "składka członkowska za rok ....."

Nagroda im. Roberta Zajonca 2013

Tegorocznym laureatem nagrody PSPS im. Roberta Zajonca została Aleksandra Cichocka. Nagroda została wręczona podczas specjalnej sesji Zjazdu PSPS, w której swoje wystąpienia prezentowali także laureaci dwóch poprzednich edycji. Serdecznie gratulujemy!

Nowi Członkowie PSPS

Nasze Stowarzyszenie powiększyło się o nowych członków. Członkiem honorowym został Daniel Bar-Tal. Jako członkowie zwyczajni przyjęci zostali: Łukasz Baka, Mikołaj Winiewski, Łukasz Jochemczyk i Janina Pietrzak. Nowi członkowie juniorzy to Maria Kryńska i Natalia Frankowska. Na członka zwyczajnego awansował Radosław Walczak. Wszystkich serdecznie witamy!

Nowe laboratorium

Od kilku miesięcy działa nowe Laboratorium Społecznej Psychologii Osobowości: http://www.kul.pl/spplab. Zapraszamy do współpracy!

Konferencje - PSPS na Kongresie Obywatelskim

26 października w godzinach 13:15-15:45 na Kongresie Obywatelskim odbędzie się współorganizowana przez PSPS sesja tematyczna "Konflikt jako dobro wspólne?" z udziałem Janusza Grzelaka i Łukasza Jochemczyka. Kongres odbędzie się w starym gmachu Politechniki Warszawskiej.

Zmiana w wydawaniu Biuletynu

Jak zwykle zachęcam do przesyłania informacji o wydarzeniach naukowych, konferencjach, w których organizację zaangażowani są członkowie PSPS. Nowym Sekretarzem została Kinga Piber, która przejmie redagowanie Biuletynu. Dlatego informacje należy przesyłać teraz na adres: kinga.piber (at) gmail.com

Kinga Piber
Wydział Psychologii SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Przekazując sekretariat bardzo dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę.
Pozdrawiam serdecznie życząc dużo sił i dobrych pomysłów w nowym roku akademickim,
Mariola Łaguna

Jak publikować

Podczas Zjazdu w Poznaniu odbyło się seminarium "Publikowanie w czasopismach z listy JCR: po co i jak skutecznie to robić?" prowadzone przez Marię Lewicką i Michała Bilewicza. Ponieważ wiele osób, także nieobecnych na seminarium, było tym zainteresowanych, prowadzący zdecydowali się udostęnić materiałay na ten temat.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt