page top

aktualności

Konferencja Bliżej Emocji VI

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniem emocji w różnych aspektach życia do udziału w konferencji Bliżej Emocji VI, która odbędzie się 11 – 12 czerwca 2015 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II szczegóły na stronie: http://www.blizejemocji.pl/

Organizatorki:
Agata Błachnio i Aneta Przepiórka

XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej mają zaszczyt zaprosić na XII Zjazd Stowarzyszenia, który odbędzie się w dniach 3 - 6 wrzenia 2015 r. w Łodzi. W pierwszym dniu Zjazdu organizatorzy przewidzieli warsztaty, dzięki którym będzie można rozwinąć m.in. swoje kompetencje statystyczne. W pozostałych dniach odbędą się zarówno sesje plakatowe, jak i różnorodne sesje tematyczne, dotyczące takich zagadnień jak społeczny wymiar rewitalizacji miast czy przyszłoć wielokulturowoci. Zachęcamy do zgłaszania własnych wystąpień - lista tematów, które warto poruszyć jest wciąż otwarta.

Już wkrótce pierwszy komunikat wraz ze szczegółowymi informacjami oraz rejestracja na stronie www.psps2015.uni.lodz.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty "How to publish (and review)"

Tuż przed Zjazdem - 2-3 wrzenia - odbędą się warsztaty "How to publish (and review)". Warsztat poprowadzą Tom Postmes (w latach 2012-2014 Edytor EJSP) i Bogdan Wojciszke (Editorial Board EJSP).
Więcej informacji tutaj.

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

W dniach 29-30 października b.r. odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu. Szczegóły w pliku do pobrania.

V edycja konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego "ZaBaWa"

Miło mi donieć, że V konferencja ZaBaWy, czyli konferencja powięcona refleksji i badaniom nad wpływem społecznym organizowana jest w tym roku przez Instytut Psychologii Stosowanej APS i katedrę psychologii społecznej w tymże. Obok tubylców, Barbary Weigl i mnie, w Komitecie Naukowym zgodzili się uczestniczyć: Eugenia Mandal, Dariusz Doliński, Andrzej Szmajke, Józef Maciuszek. Zespół organizujący całe zdarzenie prowadzi już Michał Szulawski.

Pierwsza informacja, a raczej niewielka wzmianka o konferencji jest w internecie pod adresem: www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/inicjatywy-instytutu.aspx.

Zapraszamy do ZaBaWy
15-16 maja w Warszawie, w siedzibie APS (Ochota, ul. Szczęliwicka 40)
Serdecznie pozdrawiam w imieniu własnym, Barbary Weigl i Michała Szulawskiego.

Janusz Grzelak

Numer tematyczny Psychologii Społecznej

Zaproszenie do numeru tematycznego Psychologii Społecznej pod tytułem: "Dopasowanie i wartość pracy jako motywatory zachowań organizacyjnych".
Numer redagują Joanna Czarnota-Bojarska i Agnieszka Czerw.

Dodatkowe informacje w dokumencie do pobrania.

Konferencji ESCON2 (European Social Cognition Network)

Ostatnia z serii corocznych konferencji ESCON2 (European Social Cognition Network) odbędzie się w Belgii w dniach 3-7 wrzenia 2014 roku. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza do Grzegorza Sędka (gsedek@gmail.com lub gsedek@swps.edu.pl) do 10 kwietnia 2014. W dokumencie do pobrania znajduje się szczegółowa informacja o konferencji.

Psychologia w służbie rodziny - Rodzina w dobrobycie-dobrostan w rodzinie

Zaproszamy do udziału w konferencji "Psychologia w służbie rodziny - Rodzina w dobrobycie-dobrostan w rodzinie". Organizatorami są Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Termin i miejsce: 29-30 kwietnia 2014 roku w Gdańsku. Zgłoszenia indywidualne lub zbiorowe wraz z określeniem formy wystąpienia (sympozjum, referat, plakat, warsztat) oraz streszczeniem należy przesłać do dnia 31 stycznia 2014 roku.

Dodatkowe informacje w dokumencie do pobrania.

Do Juniorów - już nie magistrów lecz - doktorów

W imieniu Zarządu przesyłam GRATULACJE oraz przypominam o koniecznoci ZAKTUALIZOWANIA SWOJEGO STATUSU w naszym Stowarzyszeniu!
Zgodnie z Artykułem 11 Statutu PSPS, "Status członka juniora wygasa automatycznie w kolejnym roku kalendarzowym po uzyskaniu stopnia doktora." (…) "Członek junior powinien niezwłocznie poinformować Zarząd o uzyskaniu stopnia naukowego doktora (…) Po uzyskaniu stopnia doktora członek junior może ubiegać się o prawa członka zwyczajnego (…). Prawa członka zwyczajnego w takim przypadku uzyskuje się od kolejnego roku kalendarzowego po uzyskaniu stopnia doktora."
Procedura ubiegania się o status członka zwyczajnego jest analogiczna jak przy ubieganiu się o status juniora. Szcegóły tutaj.

X Zjazd PSPS

W dniach 13-15 września 2013 r. w Krakowie odbył się kolejny Zjazd PSPS. Galerię zdjęć można zobaczyć na stronie: skydrive.live.com/?cid=1c0a863c5cee96ba&id=1C0A863C5CEE96BA%21104. Serdecznie dziękujemy za gościnę naszym kolegom – członkom PSPS z obu Wydziałów UJ. Kolejny Zjazd PSPS w r. 2014 będzie organizowany wspólnie przez UW, SWPS i APS.

Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe dla doświadczonego badacza

Podczas Zjazdu medal za wybitne osiągnięcia naukowe dla doświadczonego badacza otrzymał Mirosław Kofta. Serdecznie gratulujemy!

Nagroda im. Solomona Asha 2013

W tym roku nagrodę im. Solomona Asha za najlepszy artykuł opublikowany w "Psychologii Społecznej" przez młodego autora przyznano Marcie Roczniewskiej za publikację pt. "Cel uświęca środki, a niekiedy przeszkody? Preferencje zależne od nastawienia regulacyjnego" we współautorstwie z Aliną Kolańczyk. Serdecznie gratulujemy!

Koło Młodych PSPS

Podczas Zjazdu PSPS odbyło się spotkanie Koła Młodych. Koło liczy na razie osiem osób, pragnie nawiązać kontakty z innymi młodymi osobami interesującymi się psychologią społeczną, dlatego prosimy o przekazanie informacji o Kole studentom. Planowane są spotkania członków podczas zjazdów PSPS oraz inne formy aktywności naukowej. Zgłoszenia przyjmuje Wiktor Razmus: wrazmus@gmail.com.

Zmiana wysokości składek członkowskich

Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o podwyższeniu od r. 2014 wysokości składek: dla członka zwyczajnego została podniesiona ze 150 PLN do 200 PLN, natomiast dla członka juniora – z 75 PLN na 100 PLN. Składki prosimy wpłacać na konto: PKO BP 84 1020 1068 0000 1802 0072 0334 z dopiskiem "składka członkowska za rok ....."

Nagroda im. Roberta Zajonca 2013

Tegorocznym laureatem nagrody PSPS im. Roberta Zajonca została Aleksandra Cichocka. Nagroda została wręczona podczas specjalnej sesji Zjazdu PSPS, w której swoje wystąpienia prezentowali także laureaci dwóch poprzednich edycji. Serdecznie gratulujemy!

Nowi Członkowie PSPS

Nasze Stowarzyszenie powiększyło się o nowych członków. Członkiem honorowym został Daniel Bar-Tal. Jako członkowie zwyczajni przyjęci zostali: Łukasz Baka, Mikołaj Winiewski, Łukasz Jochemczyk i Janina Pietrzak. Nowi członkowie juniorzy to Maria Kryńska i Natalia Frankowska. Na członka zwyczajnego awansował Radosław Walczak. Wszystkich serdecznie witamy!

Nowe laboratorium

Od kilku miesięcy działa nowe Laboratorium Społecznej Psychologii Osobowości: http://www.kul.pl/spplab. Zapraszamy do współpracy!

Konferencje - PSPS na Kongresie Obywatelskim

26 października w godzinach 13:15-15:45 na Kongresie Obywatelskim odbędzie się współorganizowana przez PSPS sesja tematyczna "Konflikt jako dobro wspólne?" z udziałem Janusza Grzelaka i Łukasza Jochemczyka. Kongres odbędzie się w starym gmachu Politechniki Warszawskiej.

Zmiana w wydawaniu Biuletynu

Jak zwykle zachęcam do przesyłania informacji o wydarzeniach naukowych, konferencjach, w których organizację zaangażowani są członkowie PSPS. Nowym Sekretarzem została Kinga Piber, która przejmie redagowanie Biuletynu. Dlatego informacje należy przesyłać teraz na adres: kinga.piber (at) gmail.com

Kinga Piber
Wydział Psychologii SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Przekazując sekretariat bardzo dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę.
Pozdrawiam serdecznie życząc dużo sił i dobrych pomysłów w nowym roku akademickim,
Mariola Łaguna

Jak publikować

Podczas Zjazdu w Poznaniu odbyło się seminarium "Publikowanie w czasopismach z listy JCR: po co i jak skutecznie to robić?" prowadzone przez Marię Lewicką i Michała Bilewicza. Ponieważ wiele osób, także nieobecnych na seminarium, było tym zainteresowanych, prowadzący zdecydowali się udostęnić materiałay na ten temat.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt