page top

Członskowie Sekcji Psychologii Międzykulturowej

Krystyna Adamska

Doktor psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii UG. Przedmiotem jej zainteresowania są relacje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem związków pomiędzy typem relacji a stylem komunikacji. Obecnie prowadzi badania porównawcze oparte na koncepcji stylów konwersacyjnych Holtgraves’a. Koncentruje się także na związkach pomiędzy kulturą a relacjami w organizacji. Prowadzi warsztaty dla biznesu, w których zawiera elementy wiedzy o różnicach międzykulturowych.


Wybrane publikacje związane z tematyką psychologii międzykulturowej i kulturowej:

Adamska, K. Retowski, S., Konarski, R. (2005). KIRH – kwestionariusz do badania kolektywizmu i indywidualizmu równościowego i hierarchicznego. Czasopismo Psychologiczne, 2, 179-189.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt