page top

Członskowie Sekcji Psychologii Międzykulturowej

Agata Błachnio

Doktor psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji Motywacji KUL.

Udział w projektach badawczych (razem z dr Anetą Przepiórką w ramach LAB A&A):

  • od 2011, udział w projekcie IPATHA (International Project Attitudes Toward Human Attributes, adaptacja metody do badania postaw wobec osób jąkających się (POSHA-S) we współpracy z prof. Kennethem St. Louis (West Virginia University, USA)
  • od 2011, projekt „Agresja i gniew u kierowców” we współpracy z prof. Davidem Wiesenthalem i zespołem (York University, Canada) od 2011, projekt „Zachowania lękowe u kierowców” we współpracy z dr Markiem Sullman (Cranfield University, UK) i dr Joanne Taylor (Massey University, New Zealand)
  • od 2008, uczestnictwo w międzynarodowym projekcie Time Orientation Group (badania z użyciem ZTPI, założyciel grupy: prof. P. Zimbardo, University of Standford, USA)
  • od 2012 projekt międzynarodowy nt. determinantów spędzania czasu wolnego, we współpracy z Stevenem Wu, Taiwan


Wybrane publikacje związane z tematyką psychologii międzykulturowej i kulturowej:

Błachnio, A., Przepiórka, A., Sullman, M. & Taylor, J. (w recenzji). Polish Adaptation of the Driving and Riding Avoidance Scale

(w recenzji). A Global Look at Time: A 24 Country Study of the Equivalence of the Zimbardo Time Perspective Inventory

Przepiórka, A., Blachnio, A., Louis, K., & Woźniak, T. (w recenzji). Public Attitudes Toward Stuttering in Poland

Błachnio, A., Przepiórka, A., & Wu, S. (in preparation). Leisure time in Poland and Taiwan.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt