page top

Członskowie Sekcji Psychologii Międzykulturowej

Paweł Boski

Profesor, psycholog kulturowy, prowadzi badania międzykulturowe. Pracuje w IP PAN, gdzie założył Pracownię Psychologii Międzykulturowej (1994) oraz w SWPS-Warszawa, gdzie kieruje Katedrą Psychologii Międzykulturowej (od 1997). W latach 1990-2004 członek Zarządu IACCP; w latach 2002-2012 redaktor-konsultant a następnie zastępca redaktora naczelnego JCCP. Od 2011 redaktor-konsultant IJIR. W roku 2000 organizator XV Kongresu IACCP w Pułtusku. Promotor sześciu doktorów oraz stu pięćdziesięciu magistrów w psychologii międzykulturowej. Główne zainteresowania: Psychologia akulturacji i imigracji; tożsamość kulturowa; wymiary kulturowe a zachowania interpersonalne; oblicza polskości-psychologia kultury polskiej. Autor nagradzanej książki Kulturowe ramy zachowań społecznych (Warszawa, PWN, 2012).


Wybrane publikacje związane z tematyką psychologii międzykulturowej i kulturowej:

Boski, P. (2012) The psychology of economic migration. Journal of Cross-Cultural Psychology (in print).

Boski, P. (2012). Psychology of a Culture: Humanism and Social ineffectiveness embedded in Polish ways of life. In Wolfgang Friedlemeier (Ed.) Online Readings in Psychology and Culture (2012). [http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/].

Boski, P., Iben-Youssef, K. (2012). Linguistic frame switching and alterations in cognitive and motivational functioning of bilingual Tunisians. In J. Rączaszek-Leonardi (ed.), Linguistic communication in interdisciplinary approaches. Toruń: N. Copernicus University Press.

Boski, P., Mazurowska, K., Olczak, E., Jędrzejczak, A. (2012). Peeking through Critical Incidents: German Cultural Interactions with Neighboring Poles and Far Eastern Chinese. U. Zeutschel, S. Kammhuber (eds.). Kultur zwischen standard und kreativitat. Berlin: Bloomsbury Publishers.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt