page top

Członskowie Sekcji Psychologii Międzykulturowej

Katarzyna Cantarero

Doktorantka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zainteresowania w obrębie psychologii międzykulturowej: międzykulturowe różnice w dopuszczalności kłamstwa, międzykulturowy aspekt moralności, metodologia i statystyka w badaniach międzykulturowych. Narodowe kultury, które były i są przedmiotem mojego zainteresowania (Polska, Hiszpania, Meksyk, Irlandia, Holandia, Estonia, Szwecja).


Wybrane publikacje związane z tematyką psychologii międzykulturowej i kulturowej:

Cantarero, K. (w druku). Motywacja leżąca u podstaw kłamania i psychologiczne wymiary kultury podłożem międzykulturowych różnic w dopuszczalności kłamstwa. Kultura i Edukacja.

Arcimowicz, B., Cantarero, K. (2011). New Directions in Psychological Research on Culture. Culture and Education, 5, 84, s.125-137.

Cantarero, K. (2010). Perceived Motivation to Deceptive Communication. A Cross-cultural Perspective of the Motivation to Lie. W: Communication Spaces: ranges, limits, resources. Proceeding of the RCA 5th International Conference “Communication-2010”, s. 18-23.

Cantarero, K. (w przygotowaniu). The Role of Social Cynicism and Humane Orientation in Cross-Cultural Differences in the Acceptance of Lying.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt