page top

Członskowie Sekcji Psychologii Międzykulturowej

Barnaba Danieluk

Doktor psychologii, Instytut Psychologii UMCS Lublin Zainteresowania: Psychologia emocji społecznych, w szczególności autoewaluacyjne emocje samoświadomościowe (wstyd, poczucie winy, zakłopotanie, duma, pycha) w kontekście mechanizmów poznawczych i wymiaru funkcjonalnego, oraz ich (braku) uniwersalizmu kulturowego. Obecnie prowadzę równolegle badania na terenie Polski, Wielkiej Brytanii i USA. Planuję rozszerzyć program badawczy o kultury honoru.


Ważniejsze publikacje:

Danieluk, B. (2012). Ile jest Ja w emocjach samoświadomościowych? Rodzaj zaangażowania Ja a wstyd, poczucie winy i zakłopotanie, Psychologia społeczna, (w druku).

Danieluk, B. (2010). Zastosowanie analizy regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych. Psychologia społeczna, 2-3(14),. 199-216.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt