page top

Członskowie Sekcji Psychologii Międzykulturowej

Kuba Kryś

Naukowo i zawodowo poruszam się po wielu płaszczyznach psychologii, wielokulturowości oraz biznesu. Wysiłki badawcze, prowadzone głównie w obszarze psychologii międzykulturowej, koncentruję na:

 • społecznych funkcjach pozytywnych emocji,
 • roli samooceny w powstawaniu uprzedzeń,
 • postrzeganiu społecznym osób uśmiechniętych,
 • podstawach moralności oraz charakterystyce kodów etycznych,
 • zastępowalności motywów (potrzeb) społecznych.

Zawodowo realizuję się w Pracowni Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych Instytutu Psychologii PAN. Prowadzę również szkolenia oraz uczę studentów. Specjalizuję się w obszarach wspólnych dla psychologii, biznesu oraz międzykulturowości. Studia magisterskie ukończyłem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorat sfinalizowałem w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Miałem okazję pracować dla dużych międzynarodowych firm konsultingowych.

Nauczam i szkolę w obszarach: negocjacji, negocjacji międzynarodowych, rozwiązywania konfliktów, mediacji, psychologii społecznej, psychologii inwestowania, psychologii podejmowania decyzji, psychologicznych mechanizmów reklamy, psychologii międzykulturowej oraz komunikacji międzykulturowej.

Przynależę do:

 • International Association for Cross-Cultural Psychology,
 • European Association of Social Psychology,
 • Society for Personality and Social Psychology,
 • Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej,
 • Society for Intercultural Education,
 • Training and Research.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt