page top

Członskowie Sekcji Psychologii Międzykulturowej

Mariola Łaguna

Doktor habilitowany, specjalność: psychologia społeczna i osobowości, Instytut Psychologii KUL. Redaktor naczelny Roczników Psychologicznych, członek Komitetu Psychologii PAN.

Moje zainteresowania dotyczące psychologii międzykulturowej i kulturowej obejmują zagadnienia psychologii przedsiębiorczości – uwarunkowań intencji zakładania własnej firmy oraz kompetencji, które pomagają efektywnie kierować organizacją. Interesuje mnie rola czynników kulturowych w wyborach związanych z karierą zawodową. W ramach projektów międzynarodowych prowadziłam badania m.in. w Holandii, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Słowenii, Włoszech. Wymaga to adaptacji kulturowej metod badawczych oraz tworzenia nowych, co jest także przedmiotem mojego zainteresowania.

Wybrane publikacje związane z tematyką psychologii międzykulturowej i kulturowej:

Moriano J. A., Gorgievski M., Laguna M., Stephan U., Zarafshani K. (2012). A cross cultural approach to understanding entrepreneurial intention. Journal of Career Development, 39(2), 162-185.

Łaguna M., Moriano J.A., Rożnowski B., Gómez A. (2008). Przedsiębiorczość studentów polskich i hiszpańskich w świetle Teorii Planowanego Zachowania. Studia Psychologiczne, 47, 27-39.

Łaguna M., Wawrzeńczyk-Kulik M., Talik E., Talik W., Huyghe P., Wiącek G., Vingoe G., Tarkowski K. (2006). Competences of starter entrepreneurs´ and the measurement method “ASTRA – STARTER”. Perspectives on Economic, Political and Social Integration. Journal of Mental Changes, 7, 9-31.

Heikamp T., Alessandri G., Caprara G. V., Laguna M., Petrovic V., Caprara M. G., Trommsdorff G. (w recenzowaniu). Cross-cultural validation of the Positivity Scale in five European countries. European Psychologist.


© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt