page top

Członskowie Sekcji Psychologii Międzykulturowej

Jarosław Piotrowski

Doktor, pracownik dydaktyczny-nieetatowy SWPS Sopot.

Zrealizowane międzykulturowe projekty badawcze:

  • 1) postawy roszczeniowe a wartości w kontekście międzykulturowym w 27 krajach;
  • 2) adaptacja ASPIRES (skala transcendencji duchowej i sentymentów religijnych).

Planowane bądź realizowane projekty międzynarodowe:

  • 1) postawy wobec śmierci a religijność – porównania dla grup religijnych w różnych kulturach;
  • 2) uwarunkowania postaw roszczeniowych w wybranych krajach postkomunistycznych;
  • 3) transcendencja duchowa a pomaganie – porównania polsko-amerykańskie.

Doświadczenie międzykulturowe: kulturowa adaptacja kwestionariuszy psychologicznych, testowanie ekwiwalencji strukturalnej metod.


Wybrane publikacje związane z tematyką psychologii międzykulturowej i kulturowej:

Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2011). Social responsibility or demandingness? About nature of obligation in the post-communist countries and established democracies in Europe. Paper on: POLBERG Networking Conference for Post-communist Region, Budapest, 25-27.11.2011.

Lee, S., Piotrowski, J., Różycka, J., —emojtel-Piotrowska, M. (w druku). Associations Between Death Fascination, Death Anxiety, and Religion among Polish College Students. Polish Psychological Bulletin

Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. …. Wills Herrera, E. (in preparation). Egoism or individualization?: Psychological entitlement in 27 countries.

Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M., Baran, T., Skrzypińska, K., Piedmont, R. (in preparation). Polish adaptation of ASPIRES.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt