page top

Członskowie Sekcji Psychologii Międzykulturowej

Aneta Przepiórka

Doktor psychologii, asystentka w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji KUL. Stypendystka Herbert Quandt-Stiftung (pobyt w Niemczech). Zainteresowania naukowe w zakresie psychologii międzykulturowej: emocje w różnych kulturach, perspektywa czasowa, postawy wobec grup. Należy do następujących stowarzyszeń naukowych: the International Association of Applied Psychology (IAAP), Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, Polskie Towarzystwo Logopedów.


Wybrane publikacje związane z tematyką psychologii międzykulturowej i kulturowej:

Przepiórka, A., Szcześniak, M., Verhelst, T., Straffi, E. (2012). System wartości a różne drogi do szczęścia: Porównawcze badanie kolumbijsko-polskie, Psychologia Społeczna (w recenzji)

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt