page top

Członskowie Sekcji Psychologii Międzykulturowej

Joanna Różycka

Magister ekonomii i doktor psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, wykłada również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Koordynator ds. Wietnamu w Centrum Studiów Azji Wschodniej UG.Finalistka prestiżowego konkursu Harry & Pola Triandis Award (edycja 2010), na najlepszą rozprawę doktorską z psychologii międzykulturowej, stypendystka Ministerstwa Edukacji Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej (półroczne stypendium w Wietnamie). Pracę naukową stara się łączyć z pasją podróżowania, szczególnie w rejonie Azji. Odbyła wiele trekkingów w Himalajach (Indie, Nepal, Tybet) oraz wypraw, również ze studentami (Wietnam, Kambodża, Tajlandia). Badała m.in. przekonania tybetańskich studentów, medytujących mnichów w klasztorze zen czy wietnamskich adeptów sztuk walki. Relacje z podróży przedstawia na wielu spotkaniach (również na Kolosach). Interesuje się psychologią różnic międzykulturowych, odmiennymi przekonaniami oraz światopoglądami, szczególnie w kulturze Wschodu. Publikuje w recenzowanych polskich i zagranicznych czasopismach psychologicznych o tematyce społecznej i międzykulturowej. Autorka monografii —ycie społeczne jako Gra. Kontekst międzykulturowy, aktualnie pracuje nad książką o kulturze Azji.


Wybrane publikacje związane z tematyką psychologii międzykulturowej i kulturowej:

Różycka, J., Boski, P., Wojciszke, B. (2012). Zero-Sum Game Belief as a social axiom: A 37- nation study. Journal of Cross-Cultural Psychology. Submission needing revision.

Różycka, J. Boski, P. Wojciszke, B. (2012). Wiara w grę o sumie zerowej, jako aksjomat społeczny: badanie w 37 krajach. Psychologia Społeczna, numer specjalny psychologii międzykulturowej. Akceptacja do druku.

Różycka, J., Żemojtel-Piotrowska, M., Truong, T. K. H. (2012). Wartości osobiste i kulturowe w ujęciu Shaloma Schwartza, w kulturze polskiej i wietnamskiej. Psychologia Społeczna, numer specjalny psychologii międzykulturowej. Akceptacja do druku.

Różycka, J. (2012). Życie społeczne jako Gra. Kontekst międzykulturowy. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. W druku.

Różycka, J., Tran A. Q. (2012). Wpływ technik samoregulacyjnych na procesy psychofizyczne. Badania w grupie sztuk walki Thien Mon Dao. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 1, 69-83.

Różycka, J., Tran A. Q. (2012). Psychological consequences of self-regulation techniques in Vietnamese Truc Lam zen monastery. Modern Buddhist Studies. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. W druku.

Różycka, J. (2012). Europejka w Azji. Podróże przez Wietnam, Indie, Nepal i Tybet. W: A. Chybicka, N. Kosakowska-Berezecka, P. Pawlicka (red.), Podróże przez męskoć i kobiecoć. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. W druku.

Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. , Argentero, P., Baltatescu, S., Bardhwaj, G., ….Różycka, J., … Wills-Herrera, E. (2012). Kulturowe wymiary postaw roszczeniowych. Psychologia Społeczna, numer specjalny psychologii międzykulturowej. Akceptacja do druku.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt