page top

Członskowie Sekcji Psychologii Międzykulturowej

Piotr Sorokowski

Od 2009 zatrudniony w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie kieruje Zakładem Eksperymentalnej Psychologii Społecznej. Członek International Society of Human Ethology. Stypendysta w programach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008, 2009), National Geographic (2009) i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-14) oraz laureat nagrody im. Andrzeja Malewskiego nadanej przez Komitet Psychologii PAN (2011) i nagrody im. Roberta Zajonca nadanej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (2012). Łączy ogień z wodą czyli zajmuje się psychologia ewolucyjna i międzykulturową. Prowadził badania terenowe wśród plemion Himba (Namibia), Yali (Papua Zachodnia) i Tsimane (Boliwia/Amazonia). Nadzoruje pracę grupy badawczej prowadzącej badania w 42 krajach świata. Autor kilkunastu publikacji w czasopismach takich jak Archives of Sexual Behavior, Journal of Cross-Cultural Psychology, Evolution and Human Behavior, PLoS ONE.


Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
e-mail: sorokowskipiotr(at)yahoo.co.uk

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt