page top

Członskowie Sekcji Psychologii Międzykulturowej

Magdalena Żemojtel-Piotrowska

Adiunkt w zakładzie Psychologii Ekonomicznej i Organizacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zrealizowane międzykulturowe projekty badawcze:

  • 1) postawy roszczeniowe a wartości w kontekście międzykulturowym w 27 krajach;
  • 2) adaptacja ASPIRES (skala transcendencji duchowej);
  • 3) jakość życia a wartości.

Planowane bądź realizowane projekty międzynarodowe:

  • 1) uwarunkowania kulturowe percepcji skandalu politycznego;
  • 2) postawy roszczeniowe a percepcja świata społecznego i satysfakcja z życia – porównania polsko-kolumbijskie (w planach poszerzenie o inne kraje);
  • 3) postawy wobec śmierci a religijność – porównania polsko-amerykańskie.

Doświadczenie międzykulturowe: kulturowa adaptacja kwestionariuszy psychologicznych, testowanie ekwiwalencji strukturalnej metod.


Wybrane publikacje związane z tematyką psychologii międzykulturowej i kulturowej:

Żemojtel-Piotrowska, M. (2009). Narzekanie i roszczeniowość a postrzeganie świata społecznego. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2011). Social responsibility or demandingness? About nature of obligation in the post-communist countries and established democracies in Europe. Paper on: POLBERG Networking Conference for Post-communist Region, Budapest, 25-27.11.2011.

Lee, S., Piotrowski, J., Różycka, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (w druku). Associations Between Death Fascination, Death Anxiety, and Religion among Polish College Students. Polish Psychological Bulletin

Różycka, J., Żemojtel-Piotrowska, M i Truong Khanh, H. (w recenzji). Porównanie wartości osobistych i kulturowych w ujęciu Shaloma Schwartza w kulturze polskiej i wietnamskiej, Psychologia Społeczna

Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. …. Wills Herrera, E. (in preparation). Egoism or individualization?: Psychological entitlement in 27 countries.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt