page top

Aktywności

Realizacji celów Stowarzyszenia służy szereg aktywności, w tym:

  1. organizowanie corocznych Zjazdów Stowarzyszenia
  2. dofinansowywanie małych konferencji tematycznych (do 40 uczestników)
  3. organizowanie szkół zimowych i/lub letnich, które pozwoliłyby młodym naukowcom na zdobywanie doświadczeń i pracę pod kierunkiem doświadczonych badaczy.
  4. wydawanie czasopisma "Psychologia Społeczna"
  5. wydawanie serii monografii z dziedziny psychologii społecznej

W ramach swoich możliwości PSPS pragnie też dofinansowywać badania i wyjazdy konferencyjne młodych naukowców a także prowadzi aktywność informującą o różnych sposobach uzyskiwania funduszy na te cele.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt