page top

Członkostwo

Ogólne informacje na temat członkostwa oraz składek

Zgodnie ze postanowieniami Statutu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej osoby należące do Stowarzyszenia mogą mieć status członka:

  1. zwyczajnego,
  2. juniora,
  3. honorowego.

Członkiem zwyczajnym jest:

  1. członek założyciel Stowarzyszenia,
  2. osoba posiadająca stopień naukowy doktora, mająca dorobek naukowy w obszarze, którym zajmuje się psychologia społeczna, rekomendowana przez dwóch członków zwyczajnych i zatwierdzona przez Zarząd Główny.

Członkiem juniorem:

  1. może zostać osoba mająca ukończone studia wyższe, posiadająca dorobek naukowy z zakresu psychologii społecznej, rekomendowana przez dwóch członków zwyczajnych i zatwierdzona przez Zarząd Główny.
  2. Członek junior po uzyskaniu stopnia doktora może ubiegać się o prawa członka zwyczajnego na zasadach określonych w art. 10 pkt. 2 Statutu PSPS (p.wyżej). Członkostwo juniorskie ustaje po rezygnacji członka z ubiegania się o stopień doktora lub nie uzyskaniu przez niego stopnia doktora w ciągu 5 lat członkostwa.

Wysokość składek

Wysokość składki członkowskiej wynosi dla członka zwyczajnego - 200 zł, dla członka juniora - 100 zł. W ramach składki członkowie otrzymują czasopismo "Psychologia Społeczna" oraz Biuletyn PSPS.

Składki należy wpłacać na konto:

PKO BP
84 1020 1068 0000 1802 0072 0334

z dopiskiem "składka członkowska za rok ....."

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt