page top

Nagrody PSPS

1. Nagroda za całokształt dorobku naukowego

Nagroda jest przyznawana od 2012 roku przez Zarząd PSPS: dla doświadczonych badaczy za znaczące osiągnięcia z psychologii społecznej na arenie międzynarodowej.

Dotychczasowi Laureaci:
2016 - Maria Jarymowicz 2014 - prof. Małgorzata Kossowska (Uniwersytet Jagielloński)
2013 - prof. Mirosław Kofta (Uniwersytet Warszawski)
2012 - prof. Bogdan Wojciszke (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział w Sopocie)

2. Nagroda im. Roberta Zajonca

Nagroda jest przyznawana od 2011 roku przez Zarząd PSPS: dla młodych badaczy (do trzech lat po doktoracie) za znaczącą publikację w zakresie psychologii społecznej.

Dotychczasowi Laureaci:
2016 - Malwina Szpitalak (Uniwersytet Jagielloński) 2015 - dr Michał Parzuchowski (Uniwersytet SWPS WZ w Sopocie). 2014 - dr Anna Zajenkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
2013 - dr Aleksandra Cichocka (Uniwersytet Warszawski)
2012 - dr Piotr Sorokowski (Uniwersytet Wrocławski)
2011 - dr Aleksandra Cisłak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)

3. Nagroda im. Salomona Asha

Nagroda w wysokoci 2 tysięcy złotych jest przyznawana corocznie od 2008 roku przez Redakcję czasopisma "Psychologia Społeczna": dla młodego badacza (do trzech lat po doktoracie) za najlepszy artykuł opublikowany w poprzednim roku w tym czasopimie.

Dotychczasowi Laureaci:
2016 - Katarzyna Szczucka (Uniwersytet SWPS Wydział we Wrocławiu) 2015 - dr Kamil Imbir (Akademia Pedagogiki Specjalnej) 2014 - dr Barnaba Danieluk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) 2013 - mgr Marta Roczniewska (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział w Sopocie)
2012 - dr Malwina Szpitalak (Uniwersytet Jagielloński) i mgr Anna Czarna (Uniwersytet Wrocławski)
2011 - mgr Marta Snarska (Uniwersytet Warszawski), wyróżnienie: mgr Barnaba Danieluk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
2010 - mgr Julita Koszur (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział we Wrocławiu)
2009 - dwie nagrody po 1000 zł: dr Monika Wróbel (Uniwersytet Łódzki) i mgr Katarzyna Jaśko (Uniwersytet Jagielloński)
2008 - dwie nagrody po 1000 zł: dr Michał Bilewicz (Uniwersytet Warszawski) i dr Marcin Bukowski (Uniwersytet Jagielloński)

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt