page top

Składki

Wysokość składki członkowskiej wynosi dla członka zwyczajnego - 200 zł, dla członka juniora - 100 zł. W ramach składki członkowie otrzymują czasopismo "Psychologia Społeczna" oraz Biuletyn PSPS.

Składki należy wpłacać na konto:

PKO BP
84 1020 1068 0000 1802 0072 0334

z dopiskiem "składka członkowska za rok ....."

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt