page top

Procedura zapisów

Procedura przyjmowania nowych członków PSPS

  Osoba ubiegająca się o członkostwo w PSPS powinna przesłać w formie elektronicznej wszystkie wymagane dokumenty do Sekretarza Generalnego na adres PSPS: psps.info.pl (at) gmail.com.

  Komplet wymaganych dokumentów stanowiš:


  • podpisany przez osobę aplikującą formularz aplikacyjny - odrębny dla kandydatów na Członka Zwyczajnego i na Członka Juniora [ściągnij formularz]
  • życiorys naukowy wraz z listą publikacji
  • dwie rekomendacje od osób będących członkami zwyczajnymi PSPS - każda podpisana przez osobę rekomendującą, napisana według formularza odrębnego dla Członka Zwyczajnego i Członka Juniora [ściągnij formularz].

  Uwaga - swoją rekomendację może bezpoœrednio przesłać osoba rekomendująca; dla rekomendacji wysłanej z konta emailowego zarejestrowanego w PSPS (czyli z tego, na które przychodzi m.in. Biuletyn PSPS) nie jest wymagany podpis osoby rekomendującej.

  Gdy wpłynie komplet wymaganych dokumentów wówczas Sekretarz potwierdza ich przyjęcie, oraz uruchomienie procedury. Po podjęciu decyzji przez Zarząd Główny, w przeciągu 1-2 tygodni, kandydat jest natychmiast o niej informowany.

  Konto nowego członka PSPS, z którego wpłynęły dokumenty, zostanie zarejestrowane w PSPS - jako konto do kontaktu (wysyłka Biuletynu PSPS, czasopisma Psychologia Społeczna, wszelkich kolportowanych do członków PSPS informacji i komunikatów).

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt